home

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแนวทางการปฎิบัติงานผ่านระบบ KTB Corporate Online เชื่อมโยง ระบบ GFMIS Web Online

วันที่ : 05 เม.ย. 2561 16:15

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ "การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน" ผ่านระบบ Video Conference+

วันที่ : 05 เม.ย. 2561 16:15

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) ประชุม MORNING BRIEF

วันที่ : 05 เม.ย. 2561 16:15

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561

วันที่ : 05 เม.ย. 2561 16:15

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมหารใช้งานระบบ ARMs เทศกาลสงกรานต์ 2561 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ : 05 เม.ย. 2561 16:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 09 ก.ค. 2561 16:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ลูกจ้างชั่วครายรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 09 ก.ค. 2561 16:00

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

วันที่ : 29 มิ.ย. 2561 10:45

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบลูกจ้างชั่วครวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 25 มิ.ย. 2561 17:00

logo
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินความความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา

วันที่ : 19 มิ.ย. 2561 15:45

logo
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

วันที่ : 06 มิ.ย. 2561 15:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

วันที่ : 04 มิ.ย. 2561 17:00

logo
ประกาศสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

วันที่ : 15 พ.ค. 2561 16:30

logo
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

วันที่ : 25 เม.ย. 2561 17:15

logo
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 14 ก.พ. 2561 16:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

   

 

home