Menu
home
>>
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

วันที่ 12 มีนาคม 2565 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้แก่แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ โดยมีนายอนุชิต ดีชัยทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 นายไพวรรน์ ตันนารัตน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมนำเยี่ยมชมบริเวณสำนักงานฯ และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่ ขทช.บึงกาฬ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ อทช.ได้ให้กำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

Scroll Up Skip to content