Menu
home
>>
ติดต่อสำนักงาน

ติดต่อ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) เลขที่ 311 ถนนอุดร – ขอนแก่น หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
โทรศัพท์ : 0-4221-9134
โทรสาร: 0-4221-9134
อีเมล : [email protected]
แผนที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี): Latitude: 17.25714 Longitude: 102.88538

Scroll Up Skip to content